Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 9, 1 - 15 май 2024 г. > № 26-Г-8 #2 от 19.1.2024 г. ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Г-8 #2 от 19.1.2024 г. ОТНОСНО: Ваше запитване относно правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи съгласно Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Г-8/08.01.2024 г., e изложена следната фактическа обстановка:
Желаете да получите конкретни разяснения по тълкуването и прилагането на Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-оси...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис