Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 11, 1 - 15 юни 2024 г. > № 26-М-411#1 от 22.2.2024 г. ОТНОСН...
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2024 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-М-411#1 от 22.2.2024 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и за предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане (СИДДО) на доходи по договор за доставка на железопътни вагони при условията на отложено прехвърляне на собствеността върху същите

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване с вх. № 26-М-411/19.09.2023 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите, e изложена следната фактическа обстановка:
„АБВ“ ЕООД е новоучредено дружество, което е дъщерно на малтийското друж...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2024 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис