начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г. > Oтчитане на пасива по отсрочени дан...
в. Главен счетоводител
бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.

Oтчитане на пасива по отсрочени данъци

Иван Дочев - дипломиран експерт-счетоводител

   Как се отчита уреждането на пасива по отсрочени данъци, възникнал за сметка на собствения капитал (преоценъчен резерв), т.е. с коя сметка ще кореспондира намаляването на пасива - със с/ка Печалби и загуби от текущата година (по общото правило за уреж...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 4 от 16 - 28 февруари 2009 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис