начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 20, 25 - 31 май 2009 г. > Обезценка на финансови активи, отчи...
в. Седмичен законник
бр. 20, 25 - 31 май 2009 г.

Обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

Бойка Брезоева, д.е.с.

   В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност.
Възстановимата стойност на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, е сегашната стойн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.