начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 24, 22 - 28 юни 2009 г. > Особености при данъчното облагане н...
в. Седмичен законник
бр. 24, 22 - 28 юни 2009 г.

Особености при данъчното облагане на разпределени доходи от дялови участия и/или дружествени дялове на граждански дружества

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 23 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда темата за правния статут и данъчното третиране на дружеството -консорциум.
Съгласно дефиницията на понятието “дивидент” по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО, д...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 24, 22 - 28 юни 2009 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис