начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 4, 1 - 7 февруари 2010 г. > ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕ...
в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2010 г.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ КЪМ 31.12.2009 Г. АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   1. Преходни разпоредби във връзка с правото за приспадане на ДК
ПЗР на ЗИДЗДДС, свързани с правото на ДК, засягат два основни въпроса:
- упражняването на правото за приспадане на данъчен кредит, възникнало преди 01.01.2010 г., но неупражн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.