начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 1, 11 - 17 януари 2010 г. > ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНО...
в. Седмичен законник
бр. 1, 11 - 17 януари 2010 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Яна КУЗМАНОВА - адвокат

   Пример за подобно едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника и служителя без предизвестие е разгледан в Реш. № 6/31.01.2008 г. по гр.д. № 60/2007 г. на ВКС - ГК, III г.о. (БВКС, 2008/бр.1, № 12). В разгледания случай ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.