начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 4, 1 - 7 февруари 2010 г. > ПРОМЕНИТЕ В КСО ОТ 1 ЯНУАРИ 2010 Г....
в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2010 г.

ПРОМЕНИТЕ В КСО ОТ 1 ЯНУАРИ 2010 Г., КАСАЕЩИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИТЕ ОТ ДОО

Нели ВАНГЕЛОВА - н-к отдел “ПОВН” в НОИ

   В “Държавен вестник” бр. 99 от 15.12.2009 г. е обнародван Законът за бюджета на ДОО за 2010 г., като с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на този закон са направени изменения и допълнения в КСО, които са в сила от 1 януари 2010 г. и са свърз...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.