начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 39, 25 - 31 октомври 2010 г. > МЕСЕЧНА ДАНЪЧНА ОСНОВА НА САМООСИГУ...
в. Седмичен законник
бр. 39, 25 - 31 октомври 2010 г.

МЕСЕЧНА ДАНЪЧНА ОСНОВА НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА ЗА ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП

   Въпросът ми се отнася до изменение на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., по-точно чл. 42, ал. 2 в частта му, касаеща трудовите правоотношения със самоосигуряващите се лица по смисъла на § 1, т. 26, буква “и” от допълнителните разпоредби. Конкретната жит...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 39, 25 - 31 октомври 2010 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис