Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 9, 7 - 13 март 2011 г. > Измененията и допълненията в ДОПК, ...
в. Седмичен законник
бр. 9, 7 - 13 март 2011 г.

Измененията и допълненията в ДОПК, свързани с вписвания в търговския регистър

Ясен КОВАЧЕВ - адвокат

   В ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК). Въведените изменения и допълнения влизат в сила от датата на обнародване на закона. Част от тях, засягащи чл. 77 ДОПК, к...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 9, 7 - 13 март 2011 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис