начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 15, 18 - 24 април 2011 г. > Промени в ДОПК, касаещи предоставян...
в. Седмичен законник
бр. 15, 18 - 24 април 2011 г.

Промени в ДОПК, касаещи предоставянето на информация в данъчния процес

Ясен КОВАЧЕВ - адвокат

   С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, които най-общо може да се определят като свързани с предоста...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 15, 18 - 24 април 2011 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис