начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 13, 4 - 10 април 2011 г. > По-важни моменти при годишното счет...
в. Седмичен законник
бр. 13, 4 - 10 април 2011 г.


По-важни моменти при годишното счетоводно приключване на отчетната 2010 г. в аграрните предприятия

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор

   За всяко предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството годишното счетоводно приключване на отчетната година е важен, заключителен етап от дейността му. За правилното представяне на информацията в Годишния финансов отчет отговорно...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.