начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 4, Април 2011 г. > Определяне на понятието „основна де...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2011 г.

Определяне на понятието „основна дейност“ за целите на чл. 96, ал. 3 ЗДДС във връзка със задължителна регистрация по ЗДДС

Милена КИРИЛОВА – юрист

   Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през койт...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.