Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 11, Ноември 2011 г. > Данъчно третиране на консорциума
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2011 г.

Данъчно третиране на консорциума

Милена КИРИЛОВА – юрист

   I. Правна регламентация на консорциума
Съгласно действащото данъчно законодателство консорциумът е неперсонифицирано дружество и е самостоятелно данъчно задължено лице. Същевременно извън третирането си за целите на данъчното облагане консорциу...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2011 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис