начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г. > Съотношение между временно удостове...
в. Седмичен законник
бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.

Съотношение между временно удостоверение и акция

Отговаря Велко ДЖИЛИЗОВ - юрист

   Съгласно чл. 167 ал. 1 от ТЗ срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на управителния съвет, съответно на съвета на директорите. Трябва ли изрично съветът на ди...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис