начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г. > Съотношение между временно удостове...
в. Седмичен законник
бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.

Съотношение между временно удостоверение и акция

Отговаря Велко ДЖИЛИЗОВ - юрист

   Съгласно чл. 167 ал. 1 от ТЗ срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на управителния съвет, съответно на съвета на директорите. Трябва ли изрично съветът на ди...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.