начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г. > Обезщетение при съкращение
в. Главен счетоводител
бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.


Обезщетение при съкращение

сп. “Идея”, бр. 10-11/2008 г.

   При съкращение какво обезщетение дължи работодателят на работника?

   На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служи...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.