начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 12, 30 март - 5 апр. 2009 г. > Промените в данъчните облекчения на...
в. Седмичен законник
бр. 12, 30 март - 5 апр. 2009 г.

Промените в данъчните облекчения на физическите лица, в сила от 1.01.2009 г.

Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт

   В резултат от направените, в края на миналата година, изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в “Държавен вестник” бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 1 януари 2009 г., физическите лица мога...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.