начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 8, Август 2011 г. > Данъчно признати приходи и разходи
сп. Български законник
бр. 8, Август 2011 г.

Данъчно признати приходи и разходи

Отговаря Иван СИМОВ - регистриран одитор

   Въпрос: Съгласно параграф 8.2 от СС 40 Инвестиционни имоти печалбата или загубата, възникваща от промяна в справедливата стойност на инвестиционния имот, трябва да бъде включена в текущите приходи или разходи за периода, през който възниква? Данъчно ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 8, Август 2011 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис