начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 34, 19 - 25 септември 2011 г. > Преотстъпване на корпоративен данък...
в. Седмичен законник
бр. 34, 19 - 25 септември 2011 г.

Преотстъпване на корпоративен данък за земеделските производители

Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат

   Физическо лице е регистрирано като земеделски производител в съответната областна служба, регистрирано е и по Закона за ДДС. Осъществява дейност от няколко години. Във връзка с промените от 01.01.2011 г. лицето ще се облага като едноличен търговец, т...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.