начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г. > Промени в ДОПК и ЗДДФЛ
в. Седмичен законник
бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.

Промени в ДОПК и ЗДДФЛ

Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   С преходните и заключителни разпоредби на обнародвания в ДВ, брой 94 от 30.11.2012 г., ЗИД на ЗДДС се внесоха съществени изменения в редица закони, регламентиращи счетоводната отчетност и данъчното облагане на данъчно задължените физически и юридичес...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис