Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 9, 3 - 9 март 2014 г. > Определяне на справедливата стойнос...
в. Седмичен законник
бр. 9, 3 - 9 март 2014 г.

Определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - д.е.с.

   А. За предприятията, прилагащи МСС, определянето (оценките) на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви следва да се извършва в съответствие с МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност (в сила от 01.01.2013 г.), а не съгласно МСС 39, как...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 9, 3 - 9 март 2014 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис