Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 3, Март 2014 г. > Промени и нови разпоредби от 1 януа...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2014 г.

Промени и нови разпоредби от 1 януари 2014 г. при паричните обезщетения за майчинство

Нели ВАНГЕЛОВА – държавен експерт по осигуряването в НОИ

   В „Държавен вестник”, брой 106 от 10.12.2013 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2014 г. С § 4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на закона, в сила от 1 януари 2014 г., са направени изменен...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, Март 2014 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис