начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 14, 7 - 13 април 2014 г. > Преобразуване на счетоводния финанс...
в. Седмичен законник
бр. 14, 7 - 13 април 2014 г.

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   След инвентаризация на вземанията и задълженията на дружеството преди съставяне на ГФО общото събрание на собствениците взе решение да бъде отписано вземане с дата на възникване 24.03.2008 г. За отписването са налице протоколът от общото събрание на ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.