начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 4, Април 2014 г. > Прилагане на специален режим за кас...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2014 г.

Прилагане на специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

Мина ЯНКОВА – началник-отдел в МФ

   В „Държавен вестник“ бр. 101 от 22 ноември 2013 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Промените в Правилника за прилагане на закона (ППЗДДС) са обнародвани в ДВ, извънреден бр. 110 от...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.