начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г. > Финансов лизинг с опция за придобив...
в. Седмичен законник
бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г.

Финансов лизинг с опция за придобиване

Отговаря Иван СИМОВ - регистриран одитор

   Имаме договор за лизинг, през периода на МПС-то е заложена ниска амортизационна норма, към изтичане срока на лизинговия договор активът има балансова стойност 35 000 лв. Какво се случва, когато лизингодателят ни прехвърли МПС-то на по-ниска стойност ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.