начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г. > Финансов лизинг с опция за придобив...
в. Седмичен законник
бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г.

Финансов лизинг с опция за придобиване

Отговаря Иван СИМОВ - регистриран одитор

   Имаме договор за лизинг, през периода на МПС-то е заложена ниска амортизационна норма, към изтичане срока на лизинговия договор активът има балансова стойност 35 000 лв. Какво се случва, когато лизингодателят ни прехвърли МПС-то на по-ниска стойност ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис