начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 28, 21 - 27 юли 2014 г. > Възможност за вписване в ТР на друж...
в. Седмичен законник
бр. 28, 21 - 27 юли 2014 г.

Възможност за вписване в ТР на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

в. “Инфобизнес”

   В бр. 122 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.

   Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наре...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.