начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 9, Септември 2014 г. > Данъчното третиране на разходи, нес...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2014 г.

Данъчното третиране на разходи, несвързани с дейността

Oтговаря Иван СИМОВ – дипломиран експерт-счетоводител

   Въпрос: В дружество X са назначени на трудов договор на пълно работно време чужди специалисти. Съгласно трудовите договори, подписани между дружеството и чуждестранните специалисти, работодателят се задължава да осигури за своя сметка квартира, да пл...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.