начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 36, 13 - 19 октомври 2014 г. > Право на парично обезщетение поради...
в. Седмичен законник
бр. 36, 13 - 19 октомври 2014 г.

Право на парично обезщетение поради временна неработоспособност при непълно работно време

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли право на парично обезщетение поради временна неработоспособност работник с трудов договор при непълно работно време 2 часа, 5 дни в седмицата? Същият няма сключен друг трудов договор.

   Всички работници и служители по трудови договори имат право на отпуск поради временна неработоспособност без оглед на придобития трудов стаж. Този отпуск се разрешава с болничен лист, издаден от здравните органи.
Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск (чл. 40, ал. 1 от КСО). Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

   В случая трябва да се отчете, че в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 2 КСО работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели общо за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. Т.е. те не се осигуряват за общо заболяване и майчинство. Поради това такива осигурени лица могат да ползват отпуск по болест, но през това време нямат право на парично обезщетение за временна неработоспособност.Статия със свободен достъп