начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 8, 2 - 8 март 2015 г. > Данъчно третиране на разходите за р...
в. Седмичен законник
бр. 8, 2 - 8 март 2015 г.

Данъчно третиране на разходите за реклама в Гугъл

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Фирмата ни рекламира сайта си в Гугъл и за целта директно плаща и получава фактури от Google AdWords - Ирландия. Фактурата се записва в дневниците на покупки и продажби с протокол за начислен ДДС при вътрешнообщностни сделки и се осчетоводява. Има ли...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.