начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 28, 20 - 26 юли 2015 г. > Отчитане на сделки в чуждестранна в...
в. Седмичен законник
бр. 28, 20 - 26 юли 2015 г.

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор

   Много български предприятия извършват сделки с чуждестранни компании като износ или внос на стоки или услуги, покупко-продажба на ценни книжа и др. Отчитането на такива сделки поражда отчетни проблеми, когато сделките са деноминирани (изразени) в чуж...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.