начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г. > Последните по-съществени промени в ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Последните по-съществени промени в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.

Милена КИРИЛОВА – юрист

   В бр. 41 на „Държавен вестник“ от 5 юни 2015 г. бе обнародван Закон за допълнение на ЗДДС (ЗДЗДДС), който влезе в сила от 9 юни 2015 г. Той е приет във връзка с преустановено финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) на напра...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.