начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г. > Работа без трудов договор – последи...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Работа без трудов договор – последици

Мариана ВАСИЛЕВА – юрист в администрацията на МС

   Работата без трудов договор има сериозни последици за държавния бюджет, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски. Тя оказва отрицателно въздействие върху заетостта, производителността и условията на труд, както...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.