начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г. > Доходи от продажба на интернет доме...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Доходи от продажба на интернет домейн

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен консултант

   Въпрос: Какво представлява „движимо имущество” по смисъла на ЗДДФЛ - чл. 13, ал. 2? По смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 „акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи” са движимо имущество. Това означава ли, че...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.