начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 34, 5 - 11 октомври 2015 г. > Счетоводно отчитане на Фундаменталн...
в. Седмичен законник
бр. 34, 5 - 11 октомври 2015 г.

Счетоводно отчитане на Фундаментална грешка

Отговаря д-р Иван Златков - д.е.с.

   През 2007 година придобихме дълготраен материален актив - машини. До момента на тях не са начислявани амортизации. Не зная защо. Може би е пропуск на предходния счетоводител. Какво да направя сега - да започна да начислявам амортизации от тази година...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.