начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 5, 8 - 14 февруари 2016 г. > Преоценка на финансови инструменти ...
в. Седмичен законник
бр. 5, 8 - 14 февруари 2016 г.

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор

   Предприятията в нашата страна са в процес на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет за 2015 г. От 01.01.2016 г. вече е в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Съгласно § 10, ал. 1 на п...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.