Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 14, 11 - 17 април 2016 г. > Определяне категорията на данъчен а...
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2016 г.

Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

   Дружеството е с предмет на дейност производство на земеделска продукция. Дълготрайните активи са трактори, прикачен инвентар и тракторни ремаркета.
За данъчни цели в коя категория активи по чл. 55, ал. 1 от ЗКПО следва да се отнесат:
- тракторите;
- прикачният инвентар;
- тракторните ремаркета.
С оглед непрекъснатото им използване за дейността на дружеството са класифицирани съгласно ЕКОС в групи, както следва:
- тракторите в група “Енергетични и двигателни машини и оборудване”;
- прикачният инвентар и тракторните ремаркета в група “Производствени машини и оборудване”.
Същите са заведени в група “Производствени машини и оборудване” - II категория, с годишна данъчна амортизация 30 процента.

   В чл. 55, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са посочени годишните данъчни амортизационни норми, които се определят еднократно за годината и не могат да превишават определени размери, в зависимост от категорията активи. Често обаче възникват проблеми при разграничаването на автомобил от транспортно средство или машина. За тях няма легални определения в ЗКПО.
Решение може да се намери в едно становище на Националната агенция за приходите с изх. № 5_23-22-41/27.02.2008 г., според което при отнасянето на данъчните амортизируеми активи към дадена категория “може да се използва Националната класификация на продуктите по икономическите дейности (НКПИД - 2003), утвърдена със Заповед № РД-07-242 от 13.12.2002 г. на председателя на Националния статистически институт”.
Към днешна датата е в сила Класификацията на продуктите по икономически дейности - 2015. Например съгласно тази класификация зеленчуково-градинарските трактори и верижните трактори са в групата 28.30 - Машини за селското и горското стопанство. Затова е логично да се категоризират като машини съгласно чл. 55 от ЗКПО.
Може да се провери и в коя група се включват посочените във въпроса прикачен инвентар и тракторните ремаркета.Статия със свободен достъп