начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 39, 14 - 20 ноември 2016 г. > Отчитане на бизнес комбинации
в. Седмичен законник
бр. 39, 14 - 20 ноември 2016 г.

Отчитане на бизнес комбинации

Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

   Ако изхождаме от факта, че мнозинството предприятия в страната съставят своите финансови отчети на база Националните счетоводни стандарти (НСС), то съвсем логично би било настоящата статия да разглежда счетоводното отчитане на бизнес комбинациите по ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.