начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 39, 14 - 20 ноември 2016 г. > Заемане на длъжност въз основа на к...
в. Седмичен законник
бр. 39, 14 - 20 ноември 2016 г.

Заемане на длъжност въз основа на конкурс

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Служителка, която е в отпуск поради майчинство, иска да се яви на обявен от работодателя конкурс за заемане на държавна служба. Ако спечели конкурса, длъжна ли е да прекъсне отпуска и да встъпи в длъжност?

   Правото на служителката да ползва отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на деца не зависи от заеманата длъжност и от евентуално спечеления конкурс. В конкретния случай няма пречка след спечелването на конкурса за длъжността служителката да продължи да ползва отпуска по майчинство и да се яви на работа след изтичането на отпуска.Статия със свободен достъп