начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 12, Декември 2016 г. > Прилагане за първи път на Националн...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.


Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор

   Съгласно Закона за счетоводството предприятията, които към 01.01.2016 г. отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие и съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС), могат еднократно...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.