начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 12, Декември 2016 г. > Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на в...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.


Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на внос на стоки от трета страна на ниска стойност без митническа декларация за целите на осчетоводяването им в отчетните регистри

Милена КИРИЛОВА – юрист

   Вносът на стоки е характерен елемент от общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз. Чрез него всяко регистрирано по ДДС лице може да въведе на територията на страната необщностни стоки (чл. 16 от ЗДДС). За да получат статут...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.