начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 12, Декември 2016 г. > Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на в...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.


Моля, въведете тук Вашата парола:

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на внос на стоки от трета страна на ниска стойност без митническа декларация за целите на осчетоводяването им в отчетните регистри

Милена КИРИЛОВА – юрист

   Вносът на стоки е характерен елемент от общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз. Чрез него всяко регистрирано по ДДС лице може да въведе на територията на страната необщностни стоки (чл. 16 от ЗДДС). За да получат статут...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017