начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 12, Декември 2016 г. > Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на в...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.


Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМ на внос на стоки от трета страна на ниска стойност без митническа декларация за целите на осчетоводяването им в отчетните регистри

Милена КИРИЛОВА – юрист

   Вносът на стоки е характерен елемент от общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз. Чрез него всяко регистрирано по ДДС лице може да въведе на територията на страната необщностни стоки (чл. 16 от ЗДДС). За да получат статут...