начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 12, Декември 2016 г. > Командироване в друга държава - чле...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.


Командироване в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария

Мариана ВАСИЛЕВА – юрист в АМС

   Работодателят е длъжен да предостави писмена информация относно някои от елементите на трудовото правоотношение, когато изпраща работника или служителя на работа в друга държава за повече от един месец. Съгласно чл. 121 от Кодекса на труда (КТ), кога...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.