начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 12, Декември 2016 г. > Пенсиониране на учителите
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2016 г.


Пенсиониране на учителите

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здравно осигуряване

   При определени от закона условия българските граждани имат право на пенсия. Съществуват различни видове пенсии, като основно място заемат пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Някои от необходимите условия за отпускане на пенсия за осигурителен ст...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.