начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г. > Особености на данъчното третиране н...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.


Особености на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ?
1. Общи положения относно данъчното третиране ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.