начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г. > Особености на данъчното третиране н...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.


Моля, въведете тук Вашата парола:

Особености на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ?
1. Общи положения относно данъчното третиране ...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017