начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г. > Амортизационна норма на тежка техни...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.


Амортизационна норма на тежка техника

Христо Досев, д.е.с.

   В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Използваната специализирана техника по сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци към коя категория се причислява по ЗКПО - III-та категори...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.