начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г. > Счетоводно и данъчно третиране при ...
в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.


Счетоводно и данъчно третиране при извършване на дейност строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Дружеството осъществява дейност по строителство на сгради, продажба и отдаване под наем на построените сгради или части от тях.
Въпрос 1: Дру­жест­вото строи апартаменти, офиси, гаражи, търговски обекти като фитнес и др., като след акт 16 се за...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.