начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г. > Европейска практика по новообявени ...
в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2017 г.


Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 1/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат

   Дело C-144/14, решение от 7 юли 2015
страни: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei срещу Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.