начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 2, Февруари 2017 г. > Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2...
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2017 г.


Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

   С § 41-46 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г., се въведоха значителен брой промени в Закона за данъка върху добавената стойност. Същите са в сила от 1 ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис