начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 2, Февруари 2017 г. > За подаването на уведомление до НАП...
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2017 г.


Моля, въведете тук Вашата парола:

За подаването на уведомление до НАП при промяна на работодателя

Андрей Александров – доктор по трудово и осигурително право

   (Приложение № 5 към Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ)

   Съгласно чл. 62, ал. 3 КТ в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седем...