начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 5, 1 - 15 март 2017 г. > Възможност за отпускане на пенсия з...
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.


Възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено

експерти от МТСП

   В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Предстои прекратяване на трудовия договор със служител по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, поради невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...