начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 10, 13 - 19 март 2017 г. > Упражняване на правото на пенсия за...
в. Седмичен законник
бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.


Упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да се прекъсва осигуряването

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право

   На какво основание може да бъде прекратен трудов договор с лице, което е пенсионирано (години + трудов стаж), без да му бъде прекратен трудовият договор?

   Действащото ни трудово и осигурително законодателство допускат работникъ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис